صُناع العقار                                         

Sunna Alaqar SACO

Construction Supervision

Under Construction

inspecting the internal and external finishing of the Jordanian Atomic Reactor for Research and Training Buildings